Schotse single malt whisky is een uitzonderlijk kwaliteitsproduct. Het unieke smakenspectrum en de beroemde heritage zorgen dat er steeds meer vraag naar is. Door de groeiende schaarste die uit deze toenemende vraag is ontstaan, is Schotse single malt in de belangstelling komen te staan van serieuze beleggers. Zij waarderen whisky vooral vanwege het historisch rendement en het aantrekkelijke potentieel dat daarmee gepaard gaat.   


Historisch rendement

Uit onderzoek door Scotch Whisky International naar de waardeontwikkeling van ruim 600 verschillende whisky’s kwam naar voren dat Schotse single malt whisky in de periode 1936 - 2008 een gemiddelde jaarlijkse waardestijging had van 6,6%. Hiernaast ziet u het gemiddeld jaarlijks rendement van verkochte flessen aan THE SWEX, voorheen de World Whisky Index, sinds de oprichting in 2007. 


Waarom belegging in whisky? 


Minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen

Whisky heeft gedurende een lange periode een stabiele groei in waarde laten zien. Ten opzichte van andere beleggingen blijkt whisky minder gevoelig te zijn voor gebeurtenissen in de wereld zoals oorlogen, rampen en financiële crises.

Tastbaar product

De flessen whisky op THE SWEX zijn juridisch eigendom van de beleggers. Dit betekent dat uw investering altijd wordt gedekt door eigendom van een schaars, kwalitatief en fysiek product.


Geen kwaliteitsverlies

Whisky kan in de fles vele decennia bewaard blijven zonder nauwelijks kwaliteitsverlies. Dit biedt de mogelijkheid te handelen op het moment dat voor uzelf het meest gunstig is.

Strenge wetgeving

Om een nieuwe partij whiskyflessen op de markt te brengen, combineert een distilleerderij tijdens het bottelproces meerdere vaten whisky met elkaar. Wetgeving vereist dat de leeftijd van de jongste whisky in de fles op het etiket moet worden vermeld. Hierdoor duurt het dus altijd minimaal 25 jaar om 25 jaar oude whisky bij te maken.


Schaarste

Voor de productie van blended whisky’s is altijd oude single malt whisky nodig. Daardoor zorgt enkel de blended whisky industrie al voor een structurele vraag naar oude single malt. Decennia geleden was de vraag naar whisky aanzienlijk lager dan nu, waardoor distilleerderijen een stuk minder produceerden. Tenslotte is whisky ook simpelweg een consumptieproduct. Om al deze redenen is er nu nog weinig oude whisky over. 


Stijgende vraag

Eind jaren '60 werd Schotse single malt whisky voor het eerst verkocht buiten Schotland. Sinds de jaren '90 is de vraag wereldwijd sterk toegenomen. Vooral in Azië, met name Japan, en in grote delen van Europa, waaronder ook Nederland. Tegenwoordig zijn vooral Rusland, India en China belangrijke opkomende markten, waardoor de vraag naar exclusieve Schotse single malt whisky steeds verder toeneemt. 


Wereldwijd verhandelbaar

Whisky is wereldwijd verhandelbaar. Daarmee bent u als belegger niet afhankelijk van de situatie in één specifiek land. Whisky is daarnaast net als een aandeel te verhandelen op de beurs.

Strenge regulering

De Scotch Whisky Association vertegenwoordigt en beschermt de belangen van de Schotse whisky industrie. De strenge regelgeving rondom het produceren van Scotch single malt whisky zorgt voor een hoge kwaliteitsstandaard.

Risico’s

Beleggen kan geld opleveren, maar er zijn altijd risico’s. Als u wilt beleggen, let dan op of uw belegging past bij de onzekerheden die u wilt accepteren. Het helpt daarbij om vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te nemen. Wij adviseren om niet met geld te beleggen dat u binnen 3 tot 5 jaar nodig.

Wat zijn de belangrijkste risico’s?

  • Waardeontwikkeling: de waarde c.q. opbrengst van flessen whisky is mede afhankelijk van het marktmechanisme waarin vraag en aanbod de prijs bepalen die voor whisky wordt betaald.
  • Liquiditeitsrisico: de verhandelbaarheid c.q. liquiditeit blijft in het algemeen een risico, want er is altijd een tegenpartij (koper) nodig die uw whisky wilt kopen voor de gevraagde prijs.
  • Rijpingsrisico: het risico van verlies tijdens de rijping wordt door Scotch Whisky International afgedekt door de investeerders een vooraf vastgesteld aantal flessen te garanderen.
  • Originaliteit product: er worden regelmatig valse flessen in de markt aangeboden; Scotch Whisky International heeft echt voldoende expertise in huis om dergelijke flessen op voorhand te herkennen en ter discussie te stellen.