Know Your Customer

Waarom moet ik mijn documenten uploaden als ik wil handelen?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons om u als klant te controleren voordat wij zaken kunnen doen.&nbsp...
Do, 15 Jul, 2021 at 10:58 AM
Wat is het doel van Know Your Customer?
Het doel van het cliëntenonderzoek is de beoordeling van het risico dat een onderneming neemt bij het aangaan van een relatie met een cliënt. Een ondernem...
Do, 15 Jul, 2021 at 10:58 AM
Hoe registreer ik mij bij het OPP?
Het registreren bij OPP kent de volgende twee trajecten die beiden (los van elkaar) doorlopen moeten worden.  Persoonsgegevens verifieren 1. Zolang ...
Do, 24 Mrt, 2022 at 9:18 AM