In uw Portefeuille kunt u het resultaat zien van uw whiskyinvestering.


Bovenaan de pagina ziet u de samenvatting van uw portefeuille.Toelichting:


  1. Belegd vermogen: de totale prijs die u heeft betaald voor de flessen.
  2. Marktwaarde: de waarde van uw portefeuille op dit moment. Voor flessen in vat (virtuele flessen) is de waarde gebaseerd op de laatst verhandelde prijs. Als de fles nog niet is verhandeld, dan wordt de biedprijs gebruikt. Als er ook geen biedingen zijn, dan wordt de aankoopwaarde gebruikt als marktwaarde. Voor fysieke flessen is de marktwaarde gelijk aan THE SWEX marktprijs. THE SWEX marktprijs is opgebouwd met historisch gegevens uit vier componenten: Whiskystats-gegevens over veilingen, Whiskystats-gegevens over winkelverkopen, THE SWEX-transacties en transacties met SWI-investeringsbeheerovereenkomsten. 
  3. Ongerealiseerde winst/verlies (€): het verschil tussen marktwaarde en belegd vermogen.
  4. Ongerealiseerde winst/verlies (%): het procentuele verschil tussen marktwaarde en belegd vermogen.