Het registreren bij OPP kent de volgende twee trajecten die beiden (los van elkaar) doorlopen moeten worden. 


Persoonsgegevens verifieren


  1. Zolang uw persoonsgegevens nog niet zijn geverifieerd, dan ziet u de blauwe tekst in beeld: "Controleer (status van) de registratie van uw betalingsgegevens"  Wanneer u op de knop klikt dan wordt u doorgestuurd naar OPP.
  2. Kies in het scherm van registratie van betaalgegevens de juiste optie voor uw portefeuille (privé of zakelijk). Let op: alleen rekeningen uit EU landen kunnen worden geregistreed bij OPP.
  3. Na het invullen van de gegevens wordt u doorgestuurd naar OPP, hier zijn nog 2 dingen vereist. Uw persoonlijke identificatie en uw bankgegevens. 
  4. Na invullen van de gegevens gaat OPP aan de slag met de verificatie van uw identiteit. Dit kan een werkdag duren. 


Bankgegevens verifieren


  1. Na het invullen van de persoonsgegevens wordt u teruggeleid naar THE SWEX, om het registratieproces te vervolgen klikt u nogmaals op de blauwe balk bovenaan het scherm. 
  2. Nu kiest u in het OPP scherm het vakje met de laatste missende informatie, dit zijn de bankgegevens.

  3. Om de verificatie te voltooien dient u 1 eurocent over te maken naar OPP. Met deze betaling heeft u de verificatie afgerond.