Als er in welke vorm dan ook frauduleuze handelingen worden gedetecteerd, wordt de betrokken persoon uitgesloten van handelen op THE SWEX en wordt er aangifte gedaan bij de lokale politie. SWI controleert de authenticiteit voordat flessen whisky op de The SWEX worden aangeboden.