KYC staat voor Know Your Customer. Bedrijven dienen volgens de wet- en regelgeving cliënten te identificeren en mogelijke risico’s te onderzoeken. Een cliëntenonderzoek is verplicht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te verrichten op grond van de Wwft.