Alle whisky's op THE SWEX zijn automatisch verzekerd tegen de huidige marktwaarde. De marktwaarde van een fles is gelijk aan THE SWEX marktprijs. THE SWEX marktprijs is opgebouwd met historisch gegevens uit vier componenten: Whiskystats-gegevens over veilingen, Whiskystats-gegevens over winkelverkopen, THE SWEX-transacties en transacties met SWI-investeringsbeheerovereenkomsten. Enkel voor de fysieke flessen worden de verzekeringskosten meegenomen in de bewaarvergoeding die u per kwartaal betaald.