Alle whiskies op THE SWEX zijn automatisch verzekerd tegen de huidige marktwaarde. Dit bieden wij aan als service en hier worden dan ook geen additionele kosten voor in rekening gebracht. De marktwaarde van een (virtuele) fles is gelijk aan de laatst verhandelde prijs. Indien de fles nog nooit is verhandeld, geldt de hoogste biedprijs als de marktwaarde.